2 de decembro de 2013

Trazando o futuro en Artrite Reumatoide. Resultados do estudo

En marzo deste ano animábamos a participar no proxecto "Trazando o futuro en Artrite Reumatoide", cubrindo un cuestionario facilitado por ConArtritis, e que tiña como obxectivo recoller datos para coñecer as inquietudes e os aspectos que preocupan ás persoas afectadas pola artrite reumatoide ante o escenario económico e sanitario no que hoxe nos encontramos.

 

ConArtritis vén de presentar recentemente o documento no que se recolle e analiza a información extraída desa enquisa.

Con esta publicación queren facerse máis visibles as preocupacións dos pacientes, e ofrecer algunhas propostas para mellorar estes aspectos.

Como datos máis destacables, sinálase que o  95% dos pacientes con artrite reumatoide asegura que a enfermidade afecta moito ou bastante á súa vida laboral. Un 93% das pesoas enquisadas considera, ademais, que a artrite reumatoide carece de presenza na axenda política: para que o impacto sexa recoñecido entre a poboación e os axentes sociais, ha de situarse ao mesmo nivel que outras enfermidades crónicas. O 84% considera tamén que os axustes están a afectar a abordaxe da enfermidade e ata un 78% sinala, en concreto, dificultades no acceso aos tratamentos.


0 comentarios:

Fai un comentario: