19 de setembro de 2013

Cuestionario para pacientes xóvenes

Open Reuma é unha asociación científica sen ánimo de lucro que dende o 2011 aglutina profesionais da saúde con interese nas doenzas reumáticas, pero que non poden integrarse na Sociedade Española de Reumatoloxía por non ser reumatólogos.

Esta entidade elaborou un cuestionario co obxectivo de coñecer as experiencias e necesidades de persoas xóvenes, de entre 18-35 anos, con algunha enfermidade reumática en Europa. O cuestionario é anónimo e os seus resultados serán utilizados para a elaboración dun informe que permitirá orientar as estratexias futuras de pacientes xóvenes con patoloxías reumáticas en Europa.


Se cumpres co perfil, podes tomar uns minutos para responder as súas preguntas online. O resultado do estudo publicarase a finais deste mes de setembro, pero aínda quedan uns días para colaborar.
0 comentarios:

Fai un comentario: