6 de abril de 2013

Programa "Benestar en balnearios"


A Consellería de Traballo e Benestar convoca para o ano 2013 o Programa “Benestar en Balnearios”, que pretende contribuír ao mantemento da autonomía das persoas maiores, facilitándolles a posibilidade de gozar duns días de tratamento termal, descanso, convivencia, e ocupar o tempo libre dun xeito activo e positivo.

Ofértanse un total de 603 prazas na modalidades de: “Balnearios” (opción “todo incluído”) e a súa adxudicación efectúase nas xefaturas territoriais. Na convocatoria deste ano participan un total de trece balnearios e a duración da estadía é de dez días e nove noites. 

A convocatoria está dirixida a persoas residentes en Galicia de 65 anos ou 60 se é pensionista, que se valgan por si mesmas e non padezan enfermidades infecto-contaxiosas.

O prazo de solicitude é ata o 12 de abrilPara máis información, visitar a web http://traballoebenestar.xunta.es, nas xefaturas territoriais e centros sociocomunitarios de Benestar, nos servizos sociais comunitarios dos concellos, así como no teléfono gratuíto 900 333 666.

0 comentarios:

Fai un comentario: