13 de xaneiro de 2012

Vivir con artrite: consellos (21)


Coidar as posturas.

Elixa cadeiras de asento duro, con respaldo de suxeite a espalda, os pes deben estar apoiados no chan. Utilice un colchón firme e unha almofada para que a espalda adquira a súa postura natural. Coloque ao seu alcance os obxectos que utiliza con frecuencia para evitar esforzos extra, evite as actividades que produzan dor e intercale periodos de descanso.

Extraído do artigo “Consejos generales para proteger las articulaciones”, publicado na revista Mira nº 1. Autora: Nieves Martínez Alberola.

0 comentarios:

Fai un comentario: