25 de agosto de 2011

Vivir con artrite: consellos (14)


Á hora de conducir...
  • Axustar a distancia entre o asento e o volante. É importante un respaldo firme e recto e a colocación dun pequeno coxín na zona lumbar.
  • Se ten limitación da columna vertebral utilice os espellos retrovisores amplos e accesorios se fose necesario.
  • Non conducir longas distancias sen parar nin facer descansos frecuentes. É importante saír do coche e andar un pouquiño para evitar a tumefacción das articulacións.
Extraído do artigo “Consejos posturales para evitar la sobrecarga articular de la columna”, publicado na “Revista Mira”, nº 3. Autora: Cristina Aymerich Mañas

0 comentarios:

Fai un comentario: